Welkom

Gratis intake
of
informatie

06-36044249
info@haptonomie-tilburg.nl

Algemene voorwaarden

Haptonomie Tilburg

Betalingen

 • Bij ‘Tarieven’ vind je de kosten voor een consult.
 • Met het ontvangen van een consult, verplicht de cliënt zich tot betaling van dat consult.
 • Aan het einde van ieder consult ontvang de cliënt een factuur, die ter plekke contant of per bank -binnen 14 dagen- voldaan dient te worden. 
 • De tarieven kunnen te allen tijde door Clemence van Asten Praktijk voor Haptonomische Begeleiding worden aangepast. Wanneer de cliënt in behandeling is en deze nieuwe tarieven worden van toepassing, dan zal Clemence van Asten de cliënt daar minimaal 2 weken van te voren van op de hoogte stellen.
 • Bij een afspraak op een andere locatie dan de praktijkruimte wordt  €40,00 per uur reistijd en € 0,19 per km reiskosten in rekening gebracht.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat jij (of je kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een of andere reden niet nagekomen kan worden. Jij als cliënt dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten van de therapie in rekening gebracht.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De afspraak wordt verschoven.

Beroepsprofessionaliteit

 • Als therapeut voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG-wet.
 • Wanneer de cliënt een klacht heeft dient hij/zij daarmee naar de therapeut te komen zodat er in eerste instantie samen naar gekeken kan worden. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen dan kun je meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure vinden op www.solopartners.nl
 • Als therapeut ben ik ingeschreven in het register van het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie te Grave.

Behandeling

 • De eigen targets en wensen van de cliënt zijn leidraad voor de therapie. Steeds zal de therapeut zoeken naar wat op dat moment het meest helpend is.
 • Er vindt een intakegesprek plaats om de hulpvraag en wensen van de cliënt helder te krijgen en te kunnen afstemmen of de therapeut de aangewezen persoon is of dat er onderzoek/behandeling van een andere zorgverlener of middels co-therapie meer passend is.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich o.a. middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 
 • De consulten kunnen reguliere medische of psychische zorg niet vervangen. Het moet gezien worden als aanvulling op de reguliere zorg en kan uitkomst bieden waar deze vastloopt. Als cliënt houd je contact met je arts of specialist over je klachten en je medicatie.

Als therapeut heeft Clemence van Asten een wettelijke geheimhoudingsplicht.